top of page

Emerytura w Irlandii


Emerytura z Irlandii

W związku z ogromnym zainteresowaniem kwestią uzyskania państwowej emerytury z Irlandii przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania. *

  1. Jakie typy emerytur są dostępne w Irlandii?

Irlandia oferuje 2 główne typy emerytury: składkową i bezskładkową.

2. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką emeryturę składkową?

- Należy osiągnąć wiek 66 lat

- Opłacić minimum 520 składek PRSI ( 10 lat składkowych) w Irlandii

- Uzyskać odpowiednią średnią roczną ilość składek zapłaconych i skredytowanych od daty rozpoczęcia pierwszej pracy w Irlandii do końca roku bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego ( nie mniej niż 10)

- Rozpocząć opłacanie składek emerytalnych w Irlandii przed osiągnięciem wieku 56 lat

3. Jaką kwotę otrzymam w ramach irladzkiej emerytury składkowej?

To zależy od średniej rocznej ilości składek – kwota podstawowa to pomiędzy 106 EUR a 265.30 EUR na tydzień. W przypadku partnera, który nie ma dochodu lub ma niski dochód możliwe jest uzyskanie dodatku.

4. Czy inny dochód ( z pracy lub emerytury z innego kraju) lub dochód partnera wpłynie na zmniejszenie mojej irlandzkiej emerytury składkowej?

Nie, kwota tej emerytury nie zależy od dodatkowego dochodu.

5. Czy jeśli w Irlandii były opłacane składki PRSI powyżej roku lecz poniżej 10 lat to czy otrzymam składkową emeryturę z Irlandii?

W takim przypadku można starać się o emeryturę pro-rata na podstawie przepisów unijnych. Kwota takiej emerytury będzie proporcjonalna do lat składkowych ( składki opłacone i skredytowane) w Irlandii w porównaniu do lat składkowych w innych krajach EU.

Przykład: osoba, która miała w Irlandii niecałe 7 lat składkowych oraz 34 lata składkowe w Polsce, otrzymała częściową emeryturę irlandzką w wysokości 37.90 EUR tygodniowo.

6. Czy irlandzka emerytura składkowa jest opodatkowana?

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

7. W którym kraju należy złożyć wniosek o irlandzką emeryturę składkową ?

Wniosek należy złożyć w kraju, w którym dana osoba mieszka w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

8. Czy emeryturę składkową irlandzką mogę pobierać mieszkając w innym kraju EU?

Jak najbardziej jest to możliwe.

9. Kiedy mam składać wniosek o irlandzką emeryturę składkową?

Jeśli składki emerytalne były opłacane wyłącznie w Irlandii wtedy na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeśli składki były opłacane w różnych krajach EU i nie jest pobierana emerytura z innego kraju wtedy wniosek należy złożyć 6 miesięcy wcześniej.

10. Czy kwoty moich zarobków oraz praca na niepełny etat przed osiągnięciem wieku emrytalnego mogą mieć wpływ na wysokość mojej irlandzkiej emerytury składkowej?

Nie, o ile tygodniowe zarobki brutto nie były niższe niż 38 EUR.


UWAGA. Od stycznia 2025 zmienia się (stopniowo na przestrzeni 10 lat) sposób kalkulacji emerytury składkowej. Do otrzymania pełnej kwoty emerytury będzie wymagane 40 lat składkowych z Irlandii.

11. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką emeryturę bezskładkową?

- Należy osiągnąć wiek 66 lat

- Nie spełniać warunków do uzyskania emerytury składkowej

- Spełniać warunek rezydencji w Irlandii

- Zamieszkiwać na stale w Irlandii

- Spełniać kryterium dochodowe ( means test – podobnie jak w przypadku Jobseeker’s Allowance)

12. Jaką kwotę otrzymam w ramach irlandzkiej emerytury bezskładkowej?

To zależy od dochodu – każdy dochód ( wliczając oszczędności oraz majątek) aplikanta i partnera pomniejszy kwotę świadczenia. Maksymalna podstawowa kwota tygodniowa to 254 EUR. Możliwe jest też uzyskanie dodatku na partnera w wieku poniżej 66 lat nie osiągającego dochodu.

13. Czy irlandzka emerytura bezskładkowa jest opodatkowana?

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

14. Czy emeryturę bezskładkową irlandzką mogę pobierać mieszkając w innym kraju EU?

Nie, jest to świadczenie wypłacane wyłącznie obywatelom/rezydentom irlandzkim na stałe mieszkającym w Irlandii.

15 . Kiedy mam składać wniosek o irladzką emeryturę bezskładkową?

Wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Polecamy obejrzenie interesującego filmu o emeryturach przygotowanego przez Komisję Europejską:


W sprawie konsultacji prosimy o kontakt pod adresem email:  doradca.irlandia@yahoo.com


* Stan aktualny na wrzesień 2023.


Wyróżnione posty
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page