top of page

Emerytura w Irlandii


Emerytura z Irlandii

W związku z ogromnym zainteresowaniem kwestią uzyskania państwowej emerytury z Irlandii przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania. *

  1. Jakie typy emerytur są dostępne w Irlandii?

Irlandia oferuje 2 główne typy emerytury: składkową i bezskładkową.

2. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką emeryturę składkową?

- Należy osiągnąć odpowiedni wiek ( 66 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1949 a 31/12/1954 ; 67 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1955 a 31/12/1960 ; 68 lat dla osób urodzonych po 31/12/1960 )

- Opłacić minimum 520 składek PRSI ( 10 lat składkowych) w Irlandii

- Uzyskać odpowiednią średnią roczną ilość składek zapłaconych i skredytowanych od daty rozpoczęcia pierwszej pracy do końca roku bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego ( nie mniej niż 10)

- Rozpocząć opłacanie składek emerytalnych w Irlandii przez osiągnięciem wieku 56 lat

3. Jaką kwotę otrzymam w ramach irladzkiej emerytury składkowej?

To zależy od średniej rocznej ilości składek – kwota podstawowa to pomiędzy 97.20 EUR a 243.30 EUR na tydzień. W przypadku partnera, który nie ma dochodu lub ma niski dochód możliwe jest uzyskanie dodatku.

4. Czy inny dochód ( z pracy lub emerytury z innego kraju) lub dochód partnera wpłynie na zmniejszenie mojej irlandzkiej emerytury składkowej?

Nie, kwota tej emerytury nie zależy od dodatkowego dochodu.

5. Czy jeśli w Irlandii były opłacane składki PRSI powyżej roku lecz poniżej 10 lat to czy otrzymam składkową emeryturę z Irlandii?

W takim przypadku można starać się o emeryturę pro-rata na podstawie przepisów unijnych. Kwota takiej emerytury będzie proporcjonalna do lat składkowych ( składki opłacone i skredytowane) w Irlandii w porównaniu do lat składkowych w innych krajach EU.

Przykład: osoba, która miała w Irlandii niecałe 7 lat składkowych oraz 34 lata składkowe w Polsce, otrzymała częściową emeryturę irlandzką w wysokości 37.90 EUR tygodniowo.

6. Czy irlandzka emerytura składkowa jest opodatkowana?

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

7. W którym kraju należy złożyć wniosek o irlandzką emeryturę składkową ?

Wniosek należy złożyć w kraju, w którym dana osoba mieszka w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

8. Czy emeryturę składkową irlandzką mogę pobierać mieszkając w innym kraju EU?

Jak najbardziej jest to możliwe.

9. Kiedy mam składać wniosek o irlandzką emeryturę składkową?

Jeśli składki emerytalne były opłacane wyłącznie w Irlandii wtedy na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeśli składki były opłacane w różnych krajach EU wtedy wniosek należy złożyć 6 miesięcy wcześniej.

10. Czy kwoty moich zarobków oraz praca na niepełny etat przed osiągnięciem wieku emrytalnego mogą mieć wpływ na wysokość mojej irlandzkiej emerytury składkowej?

Nie, o ile tygodniowe zarobki brutto nie były niższe niż 38 EUR.

11. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką emeryturę bezskładkową?

- Należy osiągnąć odpowiedni wiek ( 66 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1949 a 31/12/1954 ; 67 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1955 a 31/12/1960 ; 68 lat dla osób urodzonych po 31/12/1960 )

- Nie spełniać warunków do uzyskania emerytury składkowej

- Spełniać warunek rezydencji w Irlandii

- Zamieszkiwać na stale w Irlandii

- Spełniać kryterium dochodowe ( means test – podobnie jak w przypadku Jobseeker’s Allowance)

12. Jaką kwotę otrzymam w ramach irlandzkiej emerytury bezskładkowej?

To zależy od dochodu – każdy dochód ( wliczając oszczędności oraz majątek) aplikanta i partnera pomniejszy kwotę świadczenia. Maksymalna podstawowa kwota tygodniowa to 232 EUR. Możliwe jest uzyskanie dodatku na partnera w wieku poniżej 66 lat nie osiągającego dochodu.

13. Czy irlandzka emerytura bezskładkowa jest opodatkowana?

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

14. Czy emeryturę bezskładkową irlandzką mogę pobierać mieszkając w innym kraju EU?

Nie, jest to świadczenie wypłacane wyłącznie obywatelom/rezydentom irlandzkim na stałe mieszkającym w Irlandii.

15 . Kiedy mam składać wniosek o irladzką emeryturę bezskładkową?

Wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Polecamy obejrzenie interesującego filmu o emeryturach przygotowanego przez Komisję Europejską:

https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?ref=I-166644&lg=PL&tout=202

* Powyższe informacje dotyczą stanu na dzień 12 marca 2018. O planowanej reformie systemu emerytalnego w Irlandii można przeczytać poniżej:

https://poloniairlandia.pl/emerytura-w-irlandii-reforma-2018-2023/

Wyróżnione posty
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów