Zwrot podatku - pytania i odpowiedzi?

Czy i jak często muszę rozliczać się z podatku w Irlandii?
Osoba fizyczna nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie osiągająca dochodów
innych niż z wykonywanej pracy nie ma obowiązku rozliczania się w Irlandii. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt,
że zwrot należnego podatku można otrzymać jedynie za 4 lata wstecz, wskazana jest minimum raz na 4 lata
analiza, czy wszystkie należne ulgi zostały wykorzystane i czy należy się zwrot podatku.


Czy i ile zwrotu dostanę?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zależy to od analizy indywidualnej sytuacji. Rekordzista otrzymał zwrot w wysokości 16 000 EUR, inni kilkaset zaś niektórym nie przysługiwał
żaden. Czy i ile zwrotu się należy zależy od faktu, czy wykorzystane zostały wszystkie przysługujące ulgi , czy
od czasu ostatniej aktualizacji informacji w revenue nastąpiły zmiany mające wpływ na sytuację podatkową,
czy w przeszłości  otrzymano jakikolwiek zwrot podatku. Zwrot może się należeć w przypadku zakupu pierwszego domu w Irlandii, utraty pracy lub spadku dochodu z innych przyczyn ( np. choroby, macierzyńskiego, opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą), udokumentowanych wydatków medycznych z Irlandii lub innego kraju EU, małżonka mieszkającego na stałe poza Irlandią ( który nie osiąga dochodów lub są one niskie w porównaniu do dochodów z Irlandii), opłacania prywatnego ubezpieczenia medycznego, osoby samotnie wychowującej dzieci.
Wbrew obiegowemu przekonaniu, kwota potrąconego podatku nie będzie automatycznie zwrócona po
przesłaniu P60 do revenue ( należy pamiętać, że od 2019 roku P60 i P45 nie są wystawiane). Zwrot podatku również nie należy się, gdy kwota potrąconego podatku jest równa zero. Nie jest również prawdą, że w przypadku wyjazdu z Irlandii na stałe można odzyskać cały zapłacony tutaj podatek PAYE. Należy pamiętać, że w przypadku pobierania świadczeń socjalnych podlegających opodatkowaniu ( np. Jobseeker's Benefit, Illness Benefit, Maternity Benefit), jeśli w danym roku wszystkie ulgi podatkowe zostały wykorzystane, na koniec roku może wystąpić niedopłata podatku, która może skutkować obniżeniem ulg podatkowych w kolejnych latach lub zaliczeniem spodziewanego zwrotu podatku z kolejnych lat na poczet niedopłaty z roku, w którym były pobierane świadczenia socjalne. 


Jakie dokumenty i informacje są potrzebne?
W celu ustalenia czy należy się zwrot podatku i jakiej w przybliżeniu wysokości potrzebne są następujące
dokumenty i informacje:

- Emloyment Detail Summary za rok 2019
- P60 za lata 2016-2018 
- P45 (jeśli w którymkolwiek roku osoba nie pracowała w dniu 31 grudnia)
-  Tax Credit Certificate za każdy rok, który ma być sprawdzony
- P21 balancing statement za każdy rok, który był rozliczany
- informacja czy w przeszłości były otrzymane jakiekolwiek zwroty z revenue i w jakiej wysokości
- informacja o okresach bezrobocia, chorobowego lub macierzyńskiego w jakimkolwiek okresie w
ciągu ostatnich 4 lat i czy były pobierane jakieś świadczenia socjalne i jaka była sumaryczna kwota każdego z pobieranych świadczeń
- informacja o posiadaniu karty medycznej (i w jakim okresie)
- informacja o wynajmie domu/ mieszkania ( dotyczy wyłącznie jeśli legalny wynajem rozpoczął się przed grudniem 2010) - daty, adresy, dane landlorda lub agencji (nazwisko / nazwa, adres, numer PPS), wysokość czynszu, ile osób zamieszkiwało w domu
- informacja o poniesionych udokumentowanych ( rachunki imienne) kosztach medycznych (w okresach nie posiadania  karty medycznej) - wizyty u lekarzy, w szpitalu, badania, recepty, nierutynowe zabiegi dentystyczne
- informacja o stanie cywilnym – jeśli żonaty/ mężatka – data małżeństwa, informacja o zatrudnieniu współmałżonka w ciągu ostatnich 4 lat, okresach bezrobocia, chorobowego, macierzyńskiego (i pobieranych świadczeniach socjalnych) oraz posiadanym potomstwie

- jeśli współmałżonek zamieszkuje w innym kraju EU ( np. w Polsce) do rozliczenia potrzebne będzie zaświadczenie wystawione przez lokalny Urząd Skarbowy, poświadczające za dany rok kwoty osiągniętego dochodu i odprowadzonego podatku dochodowego ( należy przetłumaczyć na język angielski tłumaczem przysięgłym) - w przypadku rozliczania kilku lat wystarczy jedno zaświadczenie z wyszczególnieniem kwot za poszczególne lata

- wykonywany zawód; jeśli wymagane są ubrania robocze informacja  czy dostarcza je pracodawca

- dla właścicieli domów/mieszkań - informacja o poniesionych udokumentowanych ( faktury VAT) kosztach remontu pomiędzy 01/01/2016 a 31/12/2018

Uwaga

Revenue wymaga obecnie zarejestrowanego konta online MyAccount. Jeśli jeszce Państwo go nie posiadają można je założyć bezpłatnie tutaj.  


Ile to kosztuje?
Jeśli zwrot nie należy się analiza jest bezpłatna. Jeśli należy się zwrot – w zależności od ilości rozliczanych lat oraz ulg – od 50 do 80 EUR od osoby (70-120 EUR dla małżeństw).


Ile będę czekać?
Jeśli zwrot się należy zazwyczaj jest otrzymywany w formie czeku lub zwrotu an rachunek bankowy w terminie do 6 tygodni od wysłania dokumentów do revenue.

Visit Doradca Irlandia

Odwiedź nas

Silk Park

Drogheda

Co. Louth

Call Doradca Irlandia

Zadzwoń

T: 083 133 8425

  • Facebook Social Icon
Email Doradca Irlandia
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now