top of page

Irlandzkie obywatelstwo / irlandzki paszport

O   irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu irlandzkiego obywatelstwa (certyfikatu naturalizacji).  Czas oczekiwania na przyznanie irlandzkiego obywatelstwa to obecnie od 18 do 24 miesięcy od wysłania wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

AKTUALIZACJA

Aplikacje  są obecnie wypełniane i przesyłane online. Każdy dorosły aplikujący musi zarejestrować konto na Irish  Immigration Service Online https://inisonline.jahs.ie/user/register  Jeśli rodzic aplikuje w imieniu niepełnoletniego dziecka musi założyć profil na swoje nazwisko.

 

Wymagania

 

- aktualny polski paszport

- niekaralność (badana jest historia aplikanta z uwzględnieniem mandatów, spraw rodzinnych, karnych, anti social behaviour itp.)

- skończone 18 lat; rodzice mogą aplikować w imieniu nieletnich dzieci, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub dziecko urodziło się w Irlandii po 1 stycznia 2005

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji  - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( nie można opuścić Irlandii łącznie na ponad 70 dni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) . Pobyt musi być udokumentowany – przedstawione dokumenty poświadczające rezydencję za każdy rok muszą uzyskać minimum 150 punktów, zgodnie z aktualnymi wymogami

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i zobowiązanie się do jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii po otrzymaniu irladzkiego obywatelstwa.

 

Koszty ( od osoby):

 -  Opłata za rozpatrzenie aplikacji o naturalizację – 175 EUR

-  Opłata za wydanie certyfikatu naturalizacji – 950 EUR (200 EUR dla osób niepełnoletnich)

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 90 EUR

- Opłata za rozpatrzenie wniosku o irlandzki paszport: 80 EUR (30 EUR dla osób niepełnoletnich)

- Wypełnienie wniosku o paszport: 60 EUR

W ramach usługi wypełnimy wniosek, przedstawimy kompletną listę dokumentów do załączenia, sprawdzimy kompletność dokumentów. Umów się na konsultację aby dowiedzieć się jakie dokumenty / informacje będą potrzebne i ile czasu zajmą wszystkie formalności.

bottom of page