top of page

Irlandzkie obywatelstwo / irlandzki paszport

O   irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu irlandzkiego obywatelstwa (certyfikatu naturalizacji).  Czas oczekiwania na przyznanie irlandzkiego obywatelstwa to obecnie około 2 lata od wysłania wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

AKTUALIZACJA

Aplikacje dla dorosłych wnioskodawców są obecnie wypełniane i przesyłane online. Każdy dorosły aplikujący musi zarejestrować konto na Irish Immigration Service Online https://inisonline.jahs.ie/user/register

 

Wymagania

 

- aktualny polski paszport

- niekaralność (badana jest historia aplikanta z uwzględnieniem mandatów, spraw rodzinnych, karnych, anti social behaviour itp.)

- skończone 18 lat; rodzice mogą aplikować w imieniu nieletnich dzieci, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub dziecko urodziło się w Irlandii po 1 stycznia 2005

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji  - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( nie można opuścić Irlandii łącznie na ponad 70 dni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) . Pobyt musi być udokumentowany – przedstawione dokumenty poświadczające rezydencję za każdy rok muszą uzyskać minimum 150 punktów, zgodnie z aktualnymi wymogami

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i zobowiązanie się do jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii po otrzymaniu irladzkiego obywatelstwa.

 

Koszty ( od osoby):

 -  Opłata za rozpatrzenie aplikacji o naturalizację – 175 EUR

-  Opłata za wydanie certyfikatu naturalizacji – 950 EUR (200 EUR dla osób niepełnoletnich)

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 90 EUR

- Opłata za rozpatrzenie wniosku o irlandzki paszport: 80 EUR (30 EUR dla osób niepełnoletnich)

- Wypełnienie wniosku o paszport: 60 EUR

W ramach usługi wypełnimy wniosek, przedstawimy kompletną listę dokumentów do załączenia, sprawdzimy kompletność dokumentów. Umów się na konsultację aby dowiedzieć się jakie dokumenty / informacje będą potrzebne i ile czasu zajmą wszystkie formalności.

bottom of page