Irlandzkie obywatelstwo / irlandzki paszport

O   irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa ( certyfikatu naturalizacji).  Czas oczekiwania na sfinalizowanie wszystkich formalności to obecnie powyżej 12 miesięcy.

 

Wymagania

 

- niekaralność

- skończone 18 lat

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji  - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( pobyt musi być udokumentowany – po 3 różne dokumenty potwierdzające nazwisko i adres na każdy rok)

- Tax Clearance Certificate ( potwierdzenie z Revenue że nie ma zaległości podatkowych)

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii

 

Koszty ( od osoby):

 - Aplikacja – 175 EUR

-  Certyfikat naturalizacji – 950 EUR

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 60 EUR

- Paszport: 80 EUR

- Wypełnienie wniosku o paszport: 40 EUR

Świadczymy kompleksową usługę w wyżej wymienionym zakresie.  Pozwól nam zająć się wszystkimi formalnościami.  Umów się na konsultację aby dowiedzieć się jakie dokumenty / informacje będą potrzebne i ile czasu zajmą wszystkie formalności.