Emerytura w Irlandii

March 12, 2018

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem kwestią uzyskania państwowej emerytury z Irlandii przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania. *

 

  1. Jakie typy emerytur są dostępne w Irlandii?

   

Irlandia oferuje 2 główne typy emerytury: składkową i bezskładkową.

 

 

2. Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką  emeryturę składkową?

 

- Należy osiągnąć  odpowiedni wiek ( 66 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1949 a 31/12/1954 ;  67 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1955 a 31/12/1960 ;  68 lat dla osób urodzonych po 31/12/1960 )

-  Opłacić minimum 520 składek PRSI ( 10 lat składkowych) w Irlandii

- Uzyskać odpowiednią  średnią roczną ilość składek zapłaconych i skredytowanych od daty rozpoczęcia pierwszej pracy do końca roku bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego ( nie mniej niż 10)

- Rozpocząć opłacanie składek emerytalnych w Irlandii przez osiągnięciem wieku 56 lat

 

 

 3. Jaką kwotę otrzymam w ramach irladzkiej emerytury składkowej?

 

To zależy od średniej rocznej ilości składek –  kwota podstawowa to pomiędzy 97.20 EUR a 243.30 EUR na tydzień. W przypadku partnera, który nie ma dochodu lub ma niski dochód możliwe jest uzyskanie dodatku.

 

 

4. Czy inny dochód ( z pracy lub emerytury z innego kraju) lub dochód partnera wpłynie na zmniejszenie mojej irlandzkiej  emerytury składkowej?

 

 Nie, kwota tej emerytury nie zależy od dodatkowego dochodu.

 

 

5. Czy jeśli w Irlandii były opłacane  składki  PRSI powyżej roku lecz poniżej 10 lat to czy otrzymam składkową emeryturę z Irlandii?

 

W takim przypadku można starać się o emeryturę pro-rata na podstawie przepisów unijnych. Kwota takiej emerytury będzie proporcjonalna do lat składkowych ( składki opłacone i skredytowane) w Irlandii w porównaniu do lat składkowych w innych krajach EU.

 

Przykład: osoba, która miała w Irlandii niecałe 7 lat składkowych oraz 34 lata składkowe  w Polsce,  otrzymała częściową emeryturę irlandzką w wysokości 37.90 EUR tygodniowo.

 

 

6. Czy irlandzka emerytura składkowa jest opodatkowana?

 

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

 

 

7. W którym kraju należy złożyć wniosek o irlandzką  emeryturę składkową ?

 

Wniosek należy złożyć w kraju, w którym dana osoba mieszka w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

 

8. Czy emeryturę składkową irlandzką mogę pobierać  mieszkając w innym kraju EU?

  

 Jak najbardziej jest to  możliwe.

 

 

9.  Kiedy mam składać wniosek o irlandzką emeryturę składkową?

 

Jeśli składki emerytalne były opłacane wyłącznie w Irlandii wtedy na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeśli składki były opłacane w różnych krajach EU wtedy wniosek należy złożyć 6 miesięcy wcześniej.

 

 

10. Czy kwoty moich zarobków oraz praca na niepełny etat przed osiągnięciem wieku          emrytalnego  mogą mieć wpływ na wysokość mojej irlandzkiej emerytury składkowej?

 

      Nie, o ile tygodniowe zarobki brutto nie były niższe niż 38 EUR.

 

 

11.  Jakie należy spełnić warunki aby uzyskać irlandzką  emeryturę bezskładkową?

 

- Należy osiągnąć  odpowiedni wiek ( 66 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1949 a 31/12/1954 ;  67 lat dla osób urodzonych pomiędzy 1/01/1955 a 31/12/1960 ;  68 lat dla osób urodzonych po 31/12/1960 )

-  Nie spełniać warunków do uzyskania emerytury składkowej

- Spełniać warunek rezydencji w Irlandii

- Zamieszkiwać na stale w Irlandii

- Spełniać kryterium dochodowe ( means test – podobnie jak w przypadku Jobseeker’s Allowance)

 

 

 12.  Jaką kwotę otrzymam w ramach irlandzkiej emerytury bezskładkowej?

 

To zależy od dochodu – każdy dochód ( wliczając oszczędności oraz majątek) aplikanta i partnera pomniejszy kwotę świadczenia. Maksymalna podstawowa kwota tygodniowa to 232 EUR. Możliwe jest uzyskanie dodatku na partnera w wieku poniżej 66 lat nie osiągającego dochodu.

 

 

13.  Czy irlandzka emerytura bezskładkowa jest opodatkowana?

 

Tak, jest to świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli emerytura jest jedynym źródłem dochodu w Irlandii wtedy ulgi podatkowe powinny pozwolić uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

 

 

14.  Czy emeryturę bezskładkową irlandzką mogę pobierać  mieszkając w innym kraju EU?

 

Nie, jest to świadczenie wypłacane wyłącznie obywatelom/rezydentom irlandzkim na stałe mieszkającym w Irlandii.

 

 

15 .  Kiedy mam składać wniosek o irladzką emeryturę bezskładkową?

 

Wniosek należy złożyć  na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

 

Polecamy obejrzenie interesującego filmu o emeryturach przygotowanego przez Komisję Europejską:

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?ref=I-166644&lg=PL&tout=202

 

 

* Powyższe informacje dotyczą stanu na dzień 12 marca 2018. O planowanej reformie systemu emerytalnego w Irlandii można przeczytać poniżej: 

 

https://poloniairlandia.pl/emerytura-w-irlandii-reforma-2018-2023/ 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Ostatnie posty