top of page

Dobrowolne składki PRSI w Irlandii


Dobrowolne składki PRSI w Irlandii

W związku z licznymi zapytaniami na temat możliwości opłacenia dobrowolnych składek PRSI w Irlandii pragniemy przybliżyć ten temat.

Warunki,które należy spełnić:

  1. Nie opłacać aktualnie składek na ubezpieczenie społeczne w Irlandii ( dotyczy osób zatrudnionych i samo zatrudnionych).

  2. Nie opłacać aktualnie składek na ubezpieczenie społeczne ( z tytułu zatrudnienia, samo zatrudnienia lub dobrowolnych składek) w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej.

  3. Być w wieku poniżej 66 lat.

  4. Opłacić minimum 520 składek PRSI w Irlandii.

  5. Aplikować w ciągu 60 miesięcy od daty zakończenia roku ostatnio zapłaconej lub skredytowanej składki PRSI.

Wysokość składki:

6.6% od kwoty zarobku brutto w ostatnim przepracowanym roku, nie mniej niż 500.00 EUR

Czy muszę płacić dobrowolne składki PRSI?

Nie ma takiego obowiązku. W przypadku otrzymywania niektórych świadczeń socjalnych (Illness Benefit, Jobseekers Benefit, Invalidity Pension lub Occupation Injury Benefit) składki PRSI są automatycznie kredytowane i będą się liczyć do emerytury. Składki mogą być również kredytowane przy otrzymywaniu Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit.

Gdzie mogę sprawdzić informacje o składkach kredytowanych?

Można to sprawdzić na stronie Social Welfare.

Wyróżnione posty
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ostatnie posty