Irlandzkie obywatelstwo / Irlandzki paszport / naturalizacja.


Irlandzkie obywatelstwo / naturalizacja / paszport

W związku z ogromnym zainteresowaniem w kwestii uzyskania irlandzkiego paszportu informujemy, że o irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa ( certyfikatu naturalizacji). Czas oczekiwania na sfinalizowanie wszystkich formalności to od 6 do 12 miesięcy.

Wymagania

- niekaralność

- skończone 18 lat

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( pobyt musi być udokumentowany – po 3 różne dokumenty potwierdzające nazwisko i adres na każdy rok)

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii

Koszty

- Aplikacja: 175 EUR

- Certyfikat naturalizacji: 950 EUR

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 60 EUR

- Paszport: 80 EUR

- Wypełnienie wniosku o paszport: 40 EUR

W sprawie konsultacji w zakresie przygotowania i wypełnienia niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem doradca.irlandia@yahoo.com

Wyróżnione posty