top of page

Irlandzkie obywatelstwo / Irlandzki paszport / naturalizacja.


Irlandzkie obywatelstwo / naturalizacja / paszport

W związku z ogromnym zainteresowaniem w kwestii uzyskania irlandzkiego paszportu informujemy, że o irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa (certyfikatu naturalizacji). Czas oczekiwania na sfinalizowanie wszystkich formalności obecnie to powyżej 12 miesięcy.


AKTUALIZACJA

Aplikacje dla dorosłych wnioskodawców są obecnie wypełniane i przesyłane online. Każdy dorosły aplikujący musi zarejestrować konto na Irish Immigration Service Online https://inisonline.jahs.ie/user/register


Wymagania

- aktualny polski paszport

- niekaralność

- skończone 18 lat; rodzice mogą aplikować w imieniu nieletnich dzieci, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub dziecko urodziło się w Irlandii po 1 stycznia 2005 i jedno z rodziców może udowodnić stałe zamieszkiwanie w Irlandii minimum pełne 3 lata przed urodzeniem dziecka

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( nie można opuścić Irlandii łącznie na ponad 70 dni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku). Pobyt musi być udokumentowany – przedstawione dokumenty poświadczające rezydencję za każdy rok muszą uzyskać minimum 150 punktów według aktualnych wymogów

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii

Koszty

- Aplikacja: 175 EUR

- Certyfikat naturalizacji: 950 EUR

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 90 EUR

- Paszport: 80 EUR

- Wypełnienie wniosku o paszport: 60 EUR

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt pod adresem email:  doradca.irlandia@yahoo.com

Wyróżnione posty
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page