top of page

Irlandzkie obywatelstwo / Irlandzki paszport / naturalizacja.


Irlandzkie obywatelstwo / naturalizacja / paszport

W związku z ogromnym zainteresowaniem w kwestii uzyskania irlandzkiego paszportu informujemy, że o irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa (certyfikatu naturalizacji). Czas oczekiwania na sfinalizowanie wszystkich formalności obecnie to powyżej 12 miesięcy.


Wymagania

- niekaralność

- skończone 18 lat; rodzice mogą aplikować w imieniu nieletnich dzieci, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub dziecko urodziło się w Irlandii po 1 stycznia 2005 i jedno z rodziców może udowodnić stałe zamieszkiwanie w Irlandii minimum pełne 3 lata przed urodzeniem dziecka

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( nie można opuścić Irlandii łącznie na ponad 6 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku). Pobyt musi być udokumentowany – przedstawione dokumenty poświadczające rezydencję za każdy rok muszą uzyskać minimum 150 punktów według tabeli na stronie 18 wniosku

- za każdy rok udokumentowanej rezydencji należy przedstawić minimum jeden z dokumentów:

  • P60/Employment Detail Summary/ Notice of Assessment

  • Roczne podsumowanie świadczeń otrzymanych z Social Welfare

  • 6 miesięczny wyciąg z irlandzkiego rachunku bankowego, pokazujący w każdym miesiącu minimum 3 transakcje kartą w sklepie stacjonarnym w Irlandii

- Tax Clearance Certificate ( potwierdzenie z Revenue, że nie ma zaległości podatkowych)

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii

Koszty

- Aplikacja: 175 EUR

- Certyfikat naturalizacji: 950 EUR

- Wypełnienie wniosku o obywatelstwo: 80 EUR

- Paszport: 80 EUR

- Wypełnienie wniosku o paszport: 50 EUR

W sprawie konsultacji w zakresie przygotowania i wypełnienia niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem doradca.irlandia@yahoo.com

Wyróżnione posty
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ostatnie posty